Les Arts

Les arts i els moviments artístics del tombant del segle XIX al XX

L’art del segle XX es veu fortament influenciat per la política i l’esdevenir social del moment.

No escapa a la realitat sinó que en brolla. Després de la Il·lustració, que havia creat un sentiment de confiança a l’ésser humà, la raó i la ciència van entrar en crisi. Les dues guerres mundials marquen un clima tens i inestable.

La crisi europea i la crisi de la borsa nord-americana el 1930 impacten a la societat creant moviments artístics de protesta. És una època de profunds i accelerats canvis, on el progrés científic i tecnològic deixa avenços impensats com l’automòbil, l’avió, la televisió, l’arribada de l’home a la Lluna, etc. Tot això provoca un gran impacte a la societat i sorgeixen moviments artístics com el futurisme. El creixement industrial i la vida a les ciutats també van deixar la seva empremta a l’art, per exemple a l’art pop. Es poden distingir dos grans moviments al segle XX: Les avantguardes i després l’art postmodern. 

La revolució industrial esdevingué una gran influència en l’art.

El cas més curiós d'aquesta etapa és el moviment impressionista a la pintura i la seva convivència amb les altres avantguardes, de la qual és considerada la inaugural.

Cal entendre el Modernisme com la voluntat de transformació de la nostra cultura, amarada de formes d’expressió i contingut d’arrel tradicional o regional, en una cultura de caire modern i nacional, com a necessitat de superació de les formes de vida pre-industrials existents encara a Catalunya en els darrers decennis del segle XIX. El Modernisme se situaria així en el centre mateix de l’evolució de la nostra cultura i de la nostra societat.

El Modernisme es pot inserir en una línia que, arrencant del Romanticisme, culminaria, de fet, en l’experiència avantguardista del primer terç del segle XX. Es tracta d’una línia caracteritzada per la ruptura o enfrontament entre l’artista i la societat, trajectòria momentàniament suspesa pel Noucentisme, que col·locaria entre parèntesis aquest fet conflictiu.

El Modernisme és un moviment cultural que va sorgir a Europa a finals del segle XIX amb la voluntat de transformar la societat. Va prendre una rellevància important i una personalitat especial a Catalunya, on es va contemplar com una oportunitat per construir una cultura nacional i moderna. 

El Modernisme es produeix a Catalunya, a grans trets, durant la darrera dècada del segle XIX i la primera dècada del segle XX. Per tal d’emmarcar-lo, hom ha establert les dates de 1892 i de 1911, i hom hi sol distingir dos períodes: el primer, de 1892 a 1900, com a moment de gestació del moviment; i el segon, de 1900 a 1911, com a etapa de consolidació.

Per aquest motiu, es troben manifestacions modernistes arreu del territori, i Amposta i les Terres de l’Ebre no en són una excepció. L’abundància, riquesa i peculiaritats del Modernisme a la Catalunya meridional –les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre– constitueixen una grata sorpresa per a tots els ciutadans interessats en l’art i l’arquitectura.

D’aquesta època trobem artistes de diverses disciplines i àmbits de la creació artística com són: Sebastià Juan Arbó, Innocenci Soriano-Montagut, Joan Moreira, Joan Suñé, Ramon Salas, Agustí Querol, Gabriel “Lo Cantador”, etc.

Festa del Mercat a la Plaça

Dj. 18 a dg. 21 de maig de 2023

Amposta

Casc antic Amposta

Vine a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta i gaudeix de tots els esdeveniments!