Avís legal

Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que:

  • El titular és l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA, en endavant, “l’AJUNTAMENT”
  • El seu CIF és P4301400J
  • La seu social és Plaça de l’Ajuntament, 3-4, d’Amposta, amb codi postal 43870, Tarragona.
  • E-mail: ajuntament@amposta.cat.

Objecte i àmbit d’aplicació

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i ús del lloc web www.festadelmercat.cat, d’ara en endavant “Lloc Web de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta”.

L’ús d’aquest lloc web, que l’Ajuntament d’Amposta ofereix per a facilitar l’accés públic a la informació de la que disposa, així com proporcionar serveis i tràmits dintre del seu àmbit d’actuació, implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets que es proporcionen en aquest.

Protecció de dades de caràcter personal

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquest lloc web està subjecta a l’establert per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, i altra normativa aplicable, tal i com es disposa a l’apartat de Política de Privacitat.

Condicions d’ús

L’accés al lloc web de Lloc Web de la Festa del Mercat a la Plaça, així con l’ús que es pugui fer de la informació que conté, és responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’usuari s’obliga a accedir al lloc web i a usar els seus continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a fer ús de la informació i/o serveis oferts amb conformitat amb la normativa vigent a cada moment.

L’Ajuntament d’Amposta no es fa responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del lloc web o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest ús, inclosos els danys informàtics o virus. L’Ajuntament d’Amposta exclou qualsevol responsabilitat per qualsevol dany o perjudici al software o hardware de l’usuari que poguessin derivar-se de l’accés a aquest lloc web, així com el seu ús, transmissió, difusió, emmagatzemament de la informació o aplicacions contingudes en aquest.

L’Ajuntament d’Amposta podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, les modificacions i actualitzacions necessàries sobre la informació continguda al seu lloc web. El funcionament d’aquest està sent constantment revisat amb l’objecte que funcionin correctament els 365 dies de l’any. Tot i així no es descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que ocorrin causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies similars que facin impossible, en un moment donat, l’accés al lloc web. L’Ajuntament d’Amposta invertirà tots els esforços possibles per a evitar errors i, si s’escau, reparar-lo o actualitzar-lo com més aviat possible, excloent tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats per les interrupcions o errades temporals en l’accés a aquest.

Amb la fi de millorar les prestacions del seu lloc web, l’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis d’aquest, de forma unilateral.

També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualsevol de les altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

L’Ajuntament d’Amposta no es responsabilitza de les eventuals errades tipogràfiques, formals o numèriques que pugui contenir el seu lloc web, ni de la exactitud de la informació continguda en aquest.

Els enllaços continguts al Lloc Web de la Festa del Mercat a la Plaça poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals aquest no exerceix cap control. L’Ajuntament d’Amposta no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer a aquests llocs web externs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i en conseqüència no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se, no implicant relació alguna entre L’Ajuntament d’Amposta i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin allotjats.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb els presents llocs web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals d’Amposta.

Festa del Mercat a la Plaça

Dj. 18 a dg. 21 de maig de 2023

Amposta

Casc antic Amposta

Vine a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta i gaudeix de tots els esdeveniments!